Ragdollklubben

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Klubbnytt
Ultraljuds screening 2019

Ragdollklubben uppmanar sina uppfödare att följa klubbens hälsoprogram.

Därför vill vi erbjuda våra medlemmar, torsdagen den 23 maj klockan 15:00 - 20:30, en ultraljudsscreening till reducerat pris. 
Sara Granström, leg. veterinär tillika doktor i kardiologi, är en av PawPeds 16 i Sverige godkända veterinärer och för fjärde gången erbjuder hon Ragdollklubbens medlemmar ett ”paketpris”  ultraljudsundersökning av hjärta och njurar. 
Medlemmar betalar endast 1 500 kronor, ordinarie pris är 1 970 kronor.

Om det låter intressant bör du snarast anmäla din/dina katter. Annelie hinner då göra ett schema och kan ge dig en ungefärlig tid för undersökningen. 
Anmälan är bindande och skickas till a.sjolin@icloud.com.
Vi följer principen ”Först till kvarn” och till en början gäller max 2 katter per
medlem.
Ange kattens namn, ålder samt ditt namn och telefonnummer när du anmäler katten/katterna.
Du betalar 1500 kronor/katt i samband med besöket. Obs! Endast kortbetalning på plats.

Du måste hinna betala innan din reserverade tid och bör därför infinna dig minst 15 minuter innan.
Risken är annars stor att du måste vänta länge. Schemat är tight och därför kan den som blir sen, hamna sist på listan.

Mer statistik behövs!!!
Därför sponsrar Ragdollklubben återigen tre
katter äldre än tre år. Undersökningen kostar då endast 1 000 kr.
Vår kassör Lena återbetalar 500 kr efter det att besöket genomförts men du måste själv kontakta henne ( kassor@ragdollklubben.com) !
Vår erfarenhet är att väldigt få äldre katter scannas, så om du har fler, som du skulle vilja få undersökta till ett reducerat pris, skriv detta i din anmälan. I mån av möjlighet fixar vi det.

På hemsidan, under rubriken Länkar > Hälsa, finns blanketter för vardera ultraljudsundersökning av hjärta och njurar. 
Skriv ut blanketterna, fyll i patientinformationen (uppgifterna om katten och dig själv) och ta med till undersökningen. 
Kom ihåg att ta med kattens/katternas stamtavla och de ifyllda blanketterna!

VÄLKOMNA TILL

Södra djursjukhuset Evedensia
Månskärsvägen 13
141 75 Kungens Kurva

Efter undersökningen
Skicka resultat
en till:

Maria Engström
Tillemoravägen 8
184 91 Åkersberga
e-mail: avelssekreterare@ragdollklubben.com

Vid frågor eller funderingar kontakta mig, Annelie Sjölin a.sjolin@icloud.com

 
Ragdollklubben inbjuder till medlemsmöte i Stockholmstrakten!

INSTÄLLT!!! OBS! OBS! OBS! - Tyvärr måste vi ställa in mötet med
kort varsel! Vi är väldigt ledsna över detta - 2019-04-06

Vill du få inblick i hur akutsjukvård för djur, med fokus på katt, går till?logo pitch

Då är du välkommen till Truckvägen 12 i Upplands Väsby, lördagen 6 april klockan 13:50!
Vi får besök av Agneta Jernberg på Djurambulansen Stockholm, som visar upp sin ambulans och berättar om sitt arbete!  

Vid 15-tiden serveras kaffe/te och smörgås och vi håller ett stadgeenligt protokollfört medlemsmöte under tiden.     
Vi planerar att avsluta vår träff ca klockan 16.

Vi bjuder på fri parkering innanför grindarna.

Kommunalt tar du dig enklast med tåg till Upplands Väsby station, där du byter till buss 524 och stiger sedan av vid hpl Lindhemsvägen.
Promenera 121 meter och du är framme. (Skylt på byggnaden - Axel Larsson).

Dagen sponsras helt av Axel Larsson AB och vår sponor Agria skänker en liten gåva.

Anmälan görs till a.sjolin@icloud.com senast den 1/4!!!

Varmt välkommen!!!

 
Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll från Ragdollklubbens årsmöte 2019 
2019-02-16 klockan 11.00-16.00
Plats: Göran Perssons väg 11, Solna

Närvarande: Marie Töpel, Carina Ohlsson (på tfn), Annelie Sjölin, Anna Omazic, Agneta Wranå, Bellan Karlsson, Lena Wallin, Camilla Hasselström, Anna Wiksten von Friesendorff
Maria Engström, Ann Torsbring, Karin Eklund, Ulrica Hagberg, Dorit Lundquist, Carina Lindstaf

1. Årsmötets öppnande:
Carina Lindstaf – ordförande öppnade mötet

2. Mötets behörighet:
Mötet har uppfyllt kraven för behörighet

3. Fastställande av röstlängd:
Röstlängd upprättades och fastställdes.

4. Uppläsande och faställande av dagordning:
Dagordningen godkändes och fastställdes

5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
Till mötesordförande valdes Carina Lindstaf, till sekreterare Ulrica Hagberg, samt till protokolljusterare tillika rösträknare Marie Töpel och Annelie Sjölin

6. Styrelsens verksamhetsberättelse:
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen, se separat dokument

7. Kassörens redovisning:
Se separat dokument

8. Revisorernas berättelse:
Se separat dokument

9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret för den avgående styrelsen:
Den avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet

10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet:
Mötet beviljar styrelsen ekonomisk handlingsfrihet

11. Behandling av motioner och övriga ärenden: 
Inga inkomna motioner eller övriga ärenden.

12. Fastställande av medlemsavgift:
Mötet beslutar att medlemsavgiften ska vara oförändrad

13. Val av:

 1. Föreningens ordförande för en tid av två år – Dorit Lundquist
 2. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för två år:
  Susanne Göransson, Lena Wallin och Karin Eklund
 3. Suppleanter i styrelsen för en tid av ett år:
  Carina Lindstaf, Berit Huseby, Elisabeth Dahlberg Capra, Camilla Hasselström
 4. Revisor jämte ersättare för en tid av två resp ett år: Agneta Wranå, Ann Torsbring
 5. Ledamöter till valberedningen för en tid av ett år: Marie Bartelsen

14. Beslut om firmatecknare:
Mötet beslutar att Lena Wallin och Dorit Lundquist är firmatecknare

15. Övriga frågor:
nga övriga frågor togs upp

16: Mötets avslutande
Carina avslutar mötet

Norrtälje 20190217

.............................................                                  .......................................................                  

Ulrica Hagberg mötessekreterare                          Carina Lindstaf mötesordförande

………………………………………                         ……………………………………………..

Annelie Sjölin justerare                                           Marie Töpel justerare

 
Information från valberedningen 2018/2019

--- Ragdollklubbens styrelse 2019 --- 

Vill du vara med och påverka vårt arbete i klubben? Varje år förnyas vår styrelse med en eller flera personer.

På årsmötet, lördagen 16 februari 2019 kommer en ny styrelse att väljas. 
Har du inte möjlighet att närvara kan du skicka din poströst/er till vår sekreterare 
ulrica.hagberg@gmail.com
Följande personer ställer upp för nyval/omval: 

Dorit Lundquist, ordförande: nyval 2 år
Susanne Göransson, ledamot: nyval 2 år
Lena Wallin, ledamot: omval 2 år 
Karin Eklund, ledamot: omval 2 år 
Berit Huseby, suppleant: nyval 1 år 
Carina Lindstaf, suppleant: nyval 1 år 
Elisabeth Dahlberg Capra: Nyval 1 år

Vi har 1 st suppleant poster kvar att fylla!

Styrelsen konstituerar sig (fördelar uppdragen) efter årsmötet och möjligheten är stor att du kan få fokusera på det,
som just du tycker verkar spännande och som du ser behöver förbättras! 

Vår kontrollfunktion: 
Agneta Wranå, revisor: omval 2 år 
Ann Torsbring, revisorssuppleant: omval 1 år 

Valberedning:
Sammankallande Mia Bartelsen - nyval 1 år

Om du är nyfiken på vad ett styrelsearbete kan innebära kontakta vår valberedare,
Susanne Göransson tel. 
076-006 74 85, mail: valberedningen@ragdollklubben.com  

 
Kallelse till årsmöte 2019

Medlemmar i Ragdollklubben kallas härmed till årsmöte lördagen den 16/2, 2019 kl. 11:00.

Vi bjuder på föreläsning och lunch samt delar ut priser för Årets Katt 2018.  

Vi ses i Solna - Huvudsta, Göran Perssons väg 11, taxificka 1 (parkering finns strax nedanför denna taxificka)
Åker du kommunalt tar du Tunnelbanans blå linje 10 - mot Hjulsta. Du kliver av vid Huvudsta och har sedan en promenad på ca 700 meter.

kl 10:45 öppnar vi dörrarna för mingel och prat
kl 11:00 v
i lyssnar till Åsa Olsson - om PawPeds, deras arbete och vårt hälsoprogram
ca 13:00 vi äter och umgås :)
ca kl 13:30 årsmötet öppnas
ca 14:45 prisutdelning Årets Katt 2018
ca 15:45 avslutar vi  :)

Anmälan sker till ordforande@ragdollklubben.com senast 10/2 2019, låt oss också veta om du har några matallergier!

Alla klubbens medlemmar är välkomna att inkomma med motioner, som skall behandlas på årsmötet. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/12 2018. 
Skickas till: Carina Lindstaf, Karlbergsvägen 66B, 11335 Stockholm eller via e-post: ordforande@ragdollklubben.com 
För att vara röstberättigad under mötet krävs betald medlemsavgift senast strax innan årsmötet .

Dagordning årsmöte 2019
1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Uppläsande och fastställande av dagordning
5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Kassörens redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret för den avgående styrelsen
10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelse,revisorer och medlemmar
12 Fastställande av medlemsavgifter.
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
d) revisor jämte ersättare på en tid av 2 respektive 1 år 
e) ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
14. Beslut om firmatecknare
15. Övriga frågor (endast för diskussion)
16. Mötets avslutande

För mer information: 
Carina Lindstaf:  070-267 34 88 eller ordforande@ragdollklubben.com 
Karin Eklund: 070-589 40 65 eller viceordforande@ragdollklubben.com 

Om du redan nu vet med dig att du vill närvara, anmäl dig till ordforande@ragdollklubben.com, dock allra senast den 10/2 2019.

 

Underkategorier

Sida 1 av 29

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta kassören för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


Our website is protected by DMC Firewall!