Ragdollklubben

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Hem Utställning

Hur går det till att ställa ut?

utstallning5Om utställning

Kattutställningar är ett gammalt fenomen, den första dokumenterade kattutställningen ska ha tagit plats på en engelsk marknad år 1598. Den som räknas som den första officiella kattutställningen i modern tid var utställningen i Crystal Palace, London den 13 juli 1871.

Det främsta syftet med kattutställningar är att sprida kunskap om god katthållning till utställningens besökare. Ett annat skäl är att visa upp de kattraser som finns i Sverige, och ge besökarna möjlighet att träffa och prata med uppfödare och ägare av olika kattraser. Utställningen är dessutom en utmärkt mötesplats för uppfödare där man kan diskutera och dela med sig av sina kunskapar om vårt gemensamma intresse: katten.

För uppfödaren utgör utställningen även ett verktyg i avelsarbetet, en möjlighet att utvärdera ens avkommor, genom att de blir bedömda av en opartisk domare som premierar de katter som närmast följer standarden.

Men utställningen är inte bara en plats för uppfödare, även "vanliga" kattägare ställer ut sina katter. Det är både roligt och intressant, och man skaffar sig ofta många vänner på vägen.

Vad krävs?

Så vad krävs då för att ställa ut sin katt? Kanske sitter du med en ragdoll där hemma som du skulle vilja visa upp för en domare och få en bedömning på, men vet inte riktigt hur du ska gå till väga? Då är detta den rätta sidan för dig!

För det första så måste du vara medlem i en kattklubb. Ragdollklubben är en fristående rasring, och medlemskap i RK ger bara möjlighet att ställa ut på våra egna klubbmästerskap. För att få ställa ut på utställningar i Sveraks regi så måste man vara medlem i en Sverakansluten klubb. Samma sak gäller för WCF. Som medlem i Sverak har man dock möjlighet att ställa på WCF-utställningar, men inte tvärtom.

Huruvida man väljer att gå med i Sverak eller WCF är en smaksak. Sverak anordnar dock betydligt fler utställningar, så ett medlemskap där ger större valmöjligheter till utställning.

Gå in på respektive förbunds hemsida för mer information om medlemskap:

SVERAK

WCF (f.d. IDP)

Katten man ställer ut måste vara registrerad, vaccinerad och chipmärkt (om den är över 10 mån).

Man måste ha ett burskynke med sig på utställningen. Det är det man inreder buren med som katten ska vara i under utställningsdagen (burar står arrangörerna för). Burskynken kan man antingen köpa eller sy själv, beskrivning finns lite varstans på nätet. Tex här: Softspot's

utstallning4

Att anmäla sig

När man blivit medlem i en kattklubb så måste man hitta en utställning som man vill anmäla sig till. Kalendrar med kommande utställningar finns på respektive förenings hemsida. När man hittat en utställning man vill gå på så tittar man på den anordnande klubbens hemsida, där brukar det finnas en inbjudan till utställningen. På inbjudan står all information som man behöver veta för att anmäla sig till utställningen, datum, vart och när man ska betala, vilka domare som kommer etc.

En anmälningsblankett finns att ladda hem på respektive förenings hemsida. Man fyller i och skickar in till den egna klubben, som sedan skickar anmälan vidare till den anordnande klubben. Man måste även betala in anmälningsavgiften till det pg-nummer som anges på inbjudan. Datum för inbetalning är det man går efter när man avgör vilka som kommer med eller inte. Först till kvarn...

Om man lyckas komma med på utställningen så skickas en bekräftelse hem i brevlådan ca 14 dagar före utställningen. Kommer man inte med så skickas ett utbetalningskort med anmälningsavgiften.

Förberedelser

Straxt innan utställningen så bör man bada katten för att göra den så fräsch och fin som möjligt på utställningsdagen. Det är kattens dagsform som bedöms, så det gäller ju att visa katten från sin bästa sida! Läs mer här om utställningspreparering för ragdoll. Förutom att bada katten bör man även klippa klorna och ev göra rent i öronen (om det behövs). En del katter kan behöva "toppas" på öronen. Det betyder att man rycker bort de längsta hårstråna på öronens toppar, eftersom dessa gör att öronen ser spetsiga ut, och en ragdoll ska ju ha rundade örontoppar!

Dagen före utställningen så bör man se till att packa ner alla nödvändiga saker som man ska ha med sig:

 • Stamtavlan (med vaccinationsintygen på, alt ett separat vaccinationskort)
 • Bekräftelsen
 • Burskynket
 • Sandlåda (det finns speciella utställningslådor att köpa, som är mindre än vanliga lådor och inte tar så mycket plats i buren)
 • Sand
 • Mat- och vattenskålar
 • Mat
 • Ev vatten
 • Kam och borste
 • Antistatspray
 • Stol att sitta på (helst ej för skrymmande, det brukar bli trångt i gångarna mellan burarna...)
 • Fika
 • Kamera
 • Katten! ;-)

På plats

utstallning3

Väl på plats i utställningslokalen så ska man först igenom veterinärskontrollen, då en veterinär går igenom alla katter för att kontrollera att de verkar friska och krya. Man kontrollerar även vaccinationsintygen och stamtavlan. När detta är klart går man vidare till incheckningen, där man visar upp sin bekräftelse för arrangörerna. Man tilldelas sina nummer (dvs kattens nummer på utställningen). På vissa utställningar får man sedan veta i vilken bur man ska ha sina katter i, på andra är det fri burplacering, och då får man välja vilken bur man vill som är ledig. Har man dock anmält sig till en enkelbur så får man inte ta en dubbelbur till sin katt. Nu sätter man upp sitt medhavda burskynke och installerar katten i sitt tillfälliga hem.

När detta är klart kan det vara en god idé att leta upp sin domares bord, så att man vet vart man ska vara någonstans. På en kattutställning har man inga fasta tidpunkter för de olika bedömningarna, utan man börjar på morgonen med den första katten, och sedan kör man bara på tills det är klart. Så det gäller att hålla koll på sin domare så att man inte missar när man ska upp! De flesta utställningar nuförtiden är sk "bära själv" utställningar, vilket innebär att man själv bär fram och visar sin katt för domaren. På vissa utställningar har de dock domarassistenter som sköter detta. Är man osäker så kan man alltid be en assistent hålla ens katt, även om det är en "bära själv" utställning.

Bedömningens olika steg

För en nybörjare kan utställningens regler verka mycket förvirrande, och första gången man ställer ut så brukar man vara glad att man fick fram katten till domaren i tid. :-)

Men vi ska gå igenom bedämningens olika steg för att försöka klargöra lite. OBS! I denna guide behandlas endast Sveraks bedömningsregler!

Första nivån är klassbedömningen. Här tävlar katten endast mot andra katter i samma klass, färg och kön. Har du en brun mitted hona i klass 11 så tävlar de alltså endast mot andra bruna mitted honor i klass 11. Om katten är ensam i sin klass så tävlar den endast mot standarden så att säga. Domaren jämför katten med den gällande rasstandarden och bedömer om den uppnår tillräcklig poäng. Den bästa bedömningen är Excellent, och den katt som vinner blir Excellent 1 (Ex1). Resterande blir Ex2, Ex3 osv. Det händer dock att en katt inte uppnår poäng för excellent bedömning, den blir då Mycket Bra (=MB). Klassvinnaren i varje klass tilldelas ett certifikat. Det krävs dock att katten uppnår tillräcklig poäng för certifikatet. Det är högre poäng för att få certifikat än för att få excellent bedömning, och ju högre klass katten tävlar i, desto högre krav för att få certifikat.

I klass 11 och 12, som är Junior och Ungdjur, utdelas inga certifikat, utan den vinnande katten blir Ex1.

Certifikaten som utdelas samlar man på för att kunna ta titlar. I klass 9, Öppen klass, tilldelas certifikatet CAC. När man fått tre CAC på tre olika utställning och av tre olika domare så blir katten Champion. På nästa utställning får katten då flytta upp en klass, till klass 7, championklass.

När klassbedömningarna är klara så brukar man fortsätta med att ta ut Bäst i Variant (BIV). I denna nivå så tar man ut den bästa katten i sin färg, oavsett ålder, klass och kön. Kastrater tävlar dock endast mot kastrater. För att man ska ta ut BIV så krävs det minst 3 katter i samma färg. Om man har tillräckligt många katter i så delar man in katterna i vuxna, juniorer och ungdjur. Det blir då en BIV-v (vuxen), en BIV-j (junior) och en BIV-u (ungdjur). Är det för få katter i någon kategori så slår man ihop denna med en annan för att få ihop tillräcklig antal katter. Så man kan tex ha BIV-v och BIV-j+u, eller BIV-v+j och BIV-u. Slår man ihop alla kategorierna (utom kastraterna, som alltid tävlar för sig) så blir den vinnande katten BIV-t (total).

Nästa steg är nomineringarna. Nu ska domaren ta ut sin bästa vuxna hona, vuxna hane, kastrat hona, kastrat hane, junior och ungdjur, av alla katter som denne dömt under dagen (dock så gäller detta bara Katergorivis, så Kat 2-katter tävlar alltid bara mot andra Kat 2-katter, som tex birma, skogkatt, maine coon etc). Domaren brukar kalla tillbaka de katter han/hon vill se igen, och sedan välja ut den bästa av varje. Den katt som blir nominerad (NOM) får komma tillbaka på slutet av dagen och tävla i panelen mot de katter som de andra domarna har nominerat.

Sista steget på tävlingen är alltså panelbedömningen. Här visas alla domarnas resp bästa katter i varje kategori. Alla domarna får titta på varje katt, och sedan röstar de på den de gillar mest. Den som vinner röstningen blir Best in Show. Att bli Best in Show är mycket prestigefyllt och brukar hyllas med jubel och hurrarop!

Vad ska man tänka på under utställningen?

utstallning2

För det första ska man som sagt hålla koll på ens domare, så att man inte missar när katten ska upp för bedömning. När bedömningen är klar så har katten antingen vunnit och kanske gått vidare till BIV, eller så är tävlingen slut för dagen och man kan ta tillbaka katten till buren. Har man vunnit sin klass så erhåller man en kokard. På vissa utställningar får man köpa sin kokard, medan andra klubbar bjuder på detta. Vissa arrangörer sätter upp kokarder och bedömningssedlar på katternas burar, medan på andra uställningar så får man hämta dessa i sekritariatet.

Tänk på att inte prata för högt runt domarborden, det är många som kommer till utställningen enbart för att lyssna på domarnas bedömningar. Dessutom kan en del katter bli rädda och störda om det är för mycket stoj och stim runt omkring.

Har man en katt som visar sig inte vilja vara med så kan man välja att "dra" den från bedömning.

När får man åka hem?

På en kattutställning så måste man stanna kvar med katten i utställningslokalen tills panelerna är slut, eller om arrangörerna meddelar annat. Detta för att besökarna inte ska mötas av tomma burar när de betalar inträde för att titta på katter på utställning. Har man en speciell anledning till att åka tidigare så måste man ansöka om dispens redan på morgonen. Detta görs hos sekretariatet. Vissa klubbar har infört att man måste ansöka om dispens redan före utställningsdagen.