Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Klubbnytt
Uppfödarlistan rensad

Uppfödarlistan har nu blivit rensad från de uppfödare som inte förnyat sitt medlemskap för 2015. Om du betalat in din avgift efter den 1 mars och blivit bortplockad från listan, maila dina uppgifter (stamnamn, namn, telefonnummer, ort, mailadress och eventuell hemsideadress) samt kvitto på betalningen till webmaster@ragdollklubben.com så lägger vi tillbaks dig på listan.

 
Inbjudan till föreläsning Avel med framgång

Skogkattslingan & Ragdollklubben bjuder in till föreläsning

Avel med framgång

21-22 mars i Malmö

Inbjudan i PDF

Föreläsare är Ulrika Olsson, grundare av Pawpeds och med stor erfarenhet av hälsofrågor på katt

Innehåll:

  • Syfte och mål med din uppfödning.
  • Val av avelsdjur.
  • Tankar kring nedärvning.
  • Värderingssystem för dina avelsdjur.
  • Teori varvas med gruppdiskussioner
Datum: Lördag och söndag 21-22 mars 2015
Tider: Lördag 9.30 - ca 17.30, söndag 9.30 - ca 16
Plats: Lugna gatan 82, 211 59 Malmö.
Länsförsäkringar Skånes lokal
Karta
Anmälan: Senast 13 mars
Anmälan görs via formulär
Frågor kring anmälan kan ställas till Wiveca Fransson, e-post wiveca@skogkattslingan.com, telefon 08 - 591 492 74.
Avgift: 500 kr för medlemmar i Skogkattslingan eller Ragdollklubben
700 kr för icke medlemmar
Betalning senast 13 mars till Skogkattslingans plusgiro 78 32 01-7
Märk betalning med "Föreläsning 22-23 mars", ditt namn och klubbtillhörighet.
Kontakt: I samband med föreläsningen nås Christina Löfvén på tel 0708-408211 eller Hanna Brönnert Lindh på tel 0739-858186 eller e-post syd[at]skogkattslingan.com

För- och eftermiddagsfika ingår.
Lunch kommer att samordnas, men bekostas av deltagarna själva. Betalning sker med kontanter eller Swish.

Avla så att genetiska sjukdomar undviks samt HCM (inkl. hälsoprogram), dag 1
Genfrekvens, effektiv population, inavelsdepression, slumpmässig genetisk drift, linjeavel/inavel. Hantera misstänkt genetiska problem hos enskilda katter och hos hela raser, lägga upp hälsoprogram. HCM, ultraljudsundersökning av hjärtat, när testar man, hur ofta testar man, vad betyder allt på blanketten, rekommendationer för avel. DNA-test. Obduktion. (ca 6 1/2 timmar + pauser)

Avel och selektion, dag 2
Skillnad mellan avel och kattungeproduktion, uppställandet av avelsmålet, prioriteringar i aveln, avelsvärderingssystem, rasers utveckling, extremavel, selektion och genetisk variation, samarbete i aveln och delat ansvar. (ca 5-6 timmar + pauser)

Välkomna!

      

 
Redaktör sökes

trasdockanVi söker ny redaktör till vår klubbtidning Trasdockan! Som redaktör för Trasdockan får du i stort sett fria händer att utforma tidningen som du vill och det är en mycket bra merit i ditt CV! Som alla andra sysslor i föreningen sker arbetet ideellt.

Att arbeta med en tidning som trycks i pappersformat är väldigt spännande och lärorikt. Uppgiften innefattar både layoutarbete samt skrivande och redigerande av artiklar. Är du intresserad eller känner någon person som du tror vill hjälpa till, kontakta ordförande på ordforande@ragdollklubben.com.

 
Årsmöte och prisutdelning årets katt

Ragdollklubben bjuder in till årsmöte söndagen den 15/3 i Agrias lokaler (Tegeluddsvägen 11-13, Stockholm). Dagen börjar kl 12 med möte, därefter serveras en lunch som följs av prisutdelning för Årets Katt.

Anmälan görs till ordforande@ragdollklubben.com senast den10/3. Varmt välkomna!

Dagordning årsmöte

1. Årsmötets öppnande

2. Mötets behörighet

3. Fastställande av röstlängd

4. Uppläsande och fastställande av dagordning

5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet

6. Styrelsens berättelse

7. Kassörens berättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet

11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelsen, revisorer och medlemmarna

- Diskussion hälsoprogram

12. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år

13. Val av

13.1 Ordförande, 2 år

13.2 Ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

13.3 Fyllnadsval Ledamot, 1 år

13.4 Suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år

13.5 Revisor jämte ersättare på en tid av 2 respektive 1 år

13.6 Ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år

14. Beslut om firmatecknare

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

 
Medlemsavgift 2015

medlemsavgiftNu är det dags att betala in medlemsavgift för 2015 om du ännu inte gjort det. Vi sparar på miljön genom att inte skicka ut inbetalningskort, men det går bra att sätta in pengarna direkt på vårt plusgirokonto nr. 645 74 38-7. Skriv ditt namn, adress, telefonnummer, epostadress och eventuellt stamnamn på inbetalningen. Om du betalar via internet och inte får plats med alla uppgifter så går det bra att skicka ett mail till vår kassör i samband med inbetalning och komplettera med de uppgifter som inte fått plats.

I mitten av februari rensas uppfödarlistan så glöm inte bort att betala in snarast!

Våra medlemsavgifter ligger kvar på samma nivå som tidigare, 200 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem.

Medlemmar i utlandet kan använda Ragdollklubbens IBAN-nr och BIC-kod för att underlätta betalningen.
IBAN: SE83 9500 0099 6034 6457 4387
BIC: NDEASESS

 

Underkategorier

Sida 10 av 27

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta kassören för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


Our website is protected by DMC Firewall!